S technikou ruka v ruke

S technikou začíname deň, s technikou ho strávime a takisto s ňou deň aj skončíme. Stretávame sa s ňou v rôznej forme. Pod nami, pred nami aj nad nami. Uľahčuje nám život a vytvára príležitosti, ktoré by sme bez nej nemali. Rovnako tak prináša zdokonalenie vo výrobe, kde je oveľa presnejšia ako človek. Avšak nie […]