Zvykneme si na novú, povinnú službu?

Poskytovanie našich osobných údajov a následná práca s nimi, sa stala skoro každodennou činnosťou. Bez občianskeho preukazu, potvrdení, podpisov,… už nevybavíme vôbec nič. Tieto naše údaje vlastne identifikujú naše bydlisko, schopnosti, kariéru, číslo finančného účtu a veľa ďalších, osobných vecí. Tieto sa v modernej dobe spracúvajú v počítači. V podstate naša identita je teraz uložená […]