Budovy sa nachádzajú takmer v každom americkom meste. Oni sa pohybujú od troch do siedmich príbehov vysoké a môžu sa tiahnuť po blokoch. Zvyčajne sú plné nájomných bytov, ale môžu mať aj internáty, kondomíniá, hotely alebo zariadenia na bývanie. V blízkosti centier miest majú skon k blokádnej, často farebnej modernizácii; na predmestiach ich architektúra s väčšou pravdepodobnosťou obsahuje vrcholky striech a historické motívy. Ich vonkajšie steny sú pokryté vláknitým cementom, kovom, štukom alebo tehlami.Americká vlajka.jpg
Naozaj sú všade, objavili sa  na minulú jeseň na bežkárskej jednotke a idú rýchlo hore. V roku 2017 bolo v USA dokončených 187 000 nových bytových jednotiek v budovách s 50 a viac bytmi v USA, najviac od začiatku sčítania ľudu v roku 1972. Podľa neformálnych údajov bolo viac ako polovica blokovaná a v polovici stúpa.
Šírenie týchto štruktúr je jednou z najdramatickejších zmien v zastavanom prostredí krajiny za posledné desaťročia. Napriek tomu, keď sa i o nich začalo pýtať, zdá sa, že nemajú meno.
Počet poschodí a prítomnosť pódia sú rôzne; Kľúčovým zjednocujúcim prvkom sa ukázalo, že je pod kožou. Sú takmer vždy vyrobené z mäkkého dreva dva alebo štyri, alebo „prilepené“, v stavbe, ktoré boli pribité k sebe v rámoch ako v domoch prímestských traktov.Postavený dom.jpg
Táto metóda siaha až do 30. rokov 20. storočia v Chicagu, v rozľahlom meste s rozľahlými lesmi. Spojenie tenkých, prezeraných drevených dosiek do „balónikového rámu“ umožnilo rýchlu konštrukciu „jednoduchej klietky, ktorú môže staviteľ povrchovo pokryť akýmkoľvek požadovaným materiálom a bez neho“, napísal architekt Walker Field. „Príkladom sú dvojičky, podmienky, ktoré sú základom všetkého toho, čo je v stavebníctve Američanom: chronický nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a takmer univerzálne využívanie dreva.“ Balónový rám a jeho varianty stále dominujú pri výstavbe rodinných domov v USA a Kanade. Je to tiež štandard v Austrálii a na Novom Zélande a dosť veľký v Japonsku, ale nie vo zvyšku sveta.