Všetci si ešte pamätáme na svoju maturitnú skúšku. Na akademický týždeň, ktorý jej predchádzal.
Dnes je maturitná skúška niekoľko dňová.

  • Jeden deň je skúška z materinského jazyka
  • Ďalší deň príde na rad cudzí jazyk
  • Na odborných školách maturita z odborných predmetov
  • Maturitná skúška z voliteľných predmetov

profesor.jpg
  Bola som účastná slávnostného otvorenia maturít na jeden škole. S prekvapením som zistila, že sa ešte stále našťastie dodržiavajú isté pravidlá. Začínala sa zhromaždením žiakov, učiteľov a predsedov maturitných komisií  v telocvični slávnostne vyzdobenej . Na úvod zaznela hymna , po nej nasledoval príhovor riaditeľa  k žiakom a učiteľom a následne príhovor žiaka, ktorý v mene všetkých  tlmočil presvedčenie, že počas prípravného týždňa urobili všetko preto, aby ich 4-ročná usilovná práca nevyšla na zmar.
 
Prekvapivo slušné, dôstojné . Takýto pocit som mala . Dnes každý nadáva na všetko a na každého . Tu vládla ale zodpovednosť , príprava a dôstojnosť. Áno- dôstojnosť je práve to slovo, ktoré daný ceremoniál najlepšie vystihovalo. Na žiakoch sa bolo cítiť, že si plne uvedomujú vážnosť tejto chvíle a na  učiteľoch  odhodlanie ukázať, že pripravili žiakov najlepšie ako sa dalo.  Je to totiž symbióza. Žiak- učiteľ. Ak všetko funguje ako má, ak učiteľ odvedie poctivú robotu a na strane druhej si túto prácu vykoná aj študent, potom sa dielo vydarí. Tu evidentne fungovala úcta k učiteľom a zároveň úcta a láska k žiakom.
Potešilo ma to. Mala som pocit, na základe mylných informácii z tlače a z médií, že v školstve nič nefunguje. A ono to predsa len funguje.

porada.jpg
 
Verím, že všetci zmaturovali dobre a že šťastne vykročia do sveta vysokých škôl, alebo do pracovného pomeru. Nemala som obavu o osud krajiny pri pohľade na zodpovedných, rozhľadených mladých ľudí. Náš osud bude veruže v dobrých rukách aj vďaka armáde učiteľov, ktorí poctivo odovzdávajú zo seba to najlepšie.