Každý záhradník by mal v prvom rade zistiť s akou pôdou sa chystá pracovať. Pôdne druhy určuje pomer častíc piesku, prachu a ílu. Rozlišujú sa pôdy hlinité, ílovité a piesočnaté a podľa iných hľadísk aj kamenisté. Pôdy sa delia aj podľa chemického zloženia na: kyslé, zásadité a neutrálne.

květina
 
Hlinité pôdy
 
Vyhovujú veľkému množstvu rastlín a ľahko sa obrábajú. Bez problémov sa rýľujú a bývajú úrodné. Obsahujú 8-25% ílu a veľké množstvo pieskových častíc.
 
Ílovité pôdy
 
Bývajú v zime často zle odvodnené a v lete pri vysychaní tvrdnú na kosť. Sú ťažké a zle sa rýľujú, väčšinou však bývajú úrodné. Niektoré rastliny takéto studené a mokré pôdy v zime neznášajú. Štruktúra znemožňuje pestovanie plodín akou je napríklad mrkva. Táto pôda však vďaka svojej hutnosti dobre viaže živiny a ak íl rastliny znášajú, rastú v nej veľmi dobre.

hlína
 
Piesočnaté pôdy
 
Dobre sa obrábajú a nebývajú podmáčané, v lete však vysychajú a všeobecne ich treba hnojiť pretože sa z nich ľahko vyplavujú živiny.
 
Kamenisté, rašelinové a vápenaté pôdy
 
Kamenisté pôdy môžu byť ílovité, hlinité aj piesočnaté, často sú plytké a ťažko sa obrábajú ale bývajú dobre priepustné.
Rašelinové pôdy bývajú kyslé a sú ideálne na pestovanie rododendronov, azaliek a vresoviskových rastlín. Iné druhy v nej však nemusia rásť dobre.
Vápenaté pôdy sú pre mnoho rastlín nevyhovujúce pre svoju pôdnu reakciu, rastliny treba väčšinou prihnojovať.
 
Pôdna reakcia (hodnota pH)
 
Určuje kyslosť alebo zásaditosť pôdy. Udáva sa od 1 (veľmi kyslá) do 14 (veľmi zásaditá). Väčšina pôd má pH v rozmedzí od 4 do 8. Rastlinám najlepšie vyhovuje pH okolo 6-7 kedy sa živiny najlepšie vstrebávajú cez koreňový systém.

hrábě
 
Zásadité alebo vápenaté pôdy, ktoré majú pH vyššie ako 7 sa vyskytujú vo vápencových oblastiach. Rastliny neznášajúce vápnik je nevyhnutné prihnojovať mikroelementmi v takej forme aby sa z pôdy s vysokým pH dobre uvoľňovali. Tieto pôdy väčšinou majú nízky obsah mangánu, bóru a fosforu.
 
 Pôdy s nízkym pH(menej než 6) sa väčšinou nachádzajú na rašeliniskách a v lesoch. Taktiež mávajú nedostatok fosforu.