Ak by sme chceli Barana charakterizovať niekoľkými slovami, budú to silné, panovačné, dominantné a tvrdohlavé. Také bude aj dieťa v tomto znamení. Spoznáte ho teda hneď, ako sa bude môcť prejaviť.beran.jpg
Navyše bude prekypovať veľkou dávkou energie. Je vhodné začleniť ho do kolektívu aj mimo školského roka. Môžete ho poslať k blízkym alebo k rodine. Je vhodné zabezpečiť mu neustále aktivity od športu až cez tie umelecky zamerané.
Dieťa Baran skrátka potrebuje v neustálom pohybe! Čo sa týka vzťahov s rodičmi a súrodencami, nie je k nim nijako zvlášť pripútané. Avšak vždy si v jednom z rodičom nájde svoj vzor. Je vždy ochotné pomáhať, ale až dovtedy, kým mu to nezabráni v naplnení jeho cieľov. Jeho ambicióznosť sa prejaví i v neskoršom veku a pomáha mu v študijnom i profesijnom živote.
Je vhodné nastoliť mu vždy pravidlá a hranica, inak sa vám to vymkne spod kontroly. Barani sú dosť inteligentní na to, aby si vedeli spojiť dve a dve. Ak vám ale prerastie cez hlavu, svojou tvrdohlavosťou dosiahne len to, čo chce a nijako s tým už nepohnete. Ani krik, ani hnev uňho nepomáha. Dôležitá je komunikácia a jednanie s ním ako s dospelým človekom, t.j. na rovinu a bez zbytočných okolkov.
Nesmejte sa jeho snom, ale podporujte ho. Každý Baran má svoje tajné sny a ciele, ktoré si chce naplniť. Sledujte ho, podajte pomocnú ruku a hlavne mu verte, pretože také dieťa vás nikdy nebude chcieť sklamať! Práve naopak, bude sa vždy snažiť o to, aby z davu vyniklo.balet.jpg
Všetky aktivity a záľuby, ktoré rozvinú jeho potenciál, mu budú len k úžitku. Zavrieť ho doma medzi štyrmi stenami nebude tým najvhodnejším riešením. Je to akčné a dynamické dieťa, najlepším spoločníkom preňho bude šport, ak sa dá, tak kolektívny. Ukáže v ňom svoju rivalitu a to, že vie byť skvelým vodcom!
Nikdy ho teda nespútavajte, ale nechajte ho žiť svoj vlastný život. A uvidíte, ono sa vám to rozhodnutie časom odplatí možnosťou vidieť úspešného mladého človeka!