Mnohé zaujímavé podnikateľské príležitosti si vyžadujú, aby sa do nich podnikateľ pustil so svojou firmou či obchodnou spoločnosťou. A keď túto nemá, môže ju buď založiť alebo kúpiť. S jej založením to však nie je také rýchle a ani jednoduché, aké to naopak môže byť pri kúpe už hotovej, zapísanej a zaregistrovanej firmy, ktorá má splnené všetky pohľadávky pre okamžitý štart podnikania.

plán, notes

Založenie firmy ale môže vyjsť lacnejšie. Hoci nemusí, pretože začínajúci podnikateľ pravdepodobne ocení pri zakladaní odbornú pomoc, aby bolo všetko právne v poriadku a na tento úkon a celý proces si môže zaplatiť odborníkov v danom obore, spoločnosť, ktorá sa zaoberá zakladaním firiem. A začať s takýmto podnikateľským subjektom pekne od podlahy, to si pýta istý čas a trpezlivosť. Podávať návrhy, čakať na ich schválenie a behať po úradoch. V tejto fáze niekedy nie je iná možnosť, ako podnikateľský plán na istú dobu vypustiť z hlavy a venovať sa podmienkam k vzniku plánovej obchodnej spoločnosti.

  • A to nie je výhodné pre podnikateľov, ktorí vidia a chcú využiť biznis príležitosť v čo najkratšom čase, aby získali krok vpred pre konkurenciou.

biznis, podnikatelia

Je teda mnoho prípadov, v ktorých sa chcú biznismeni chytiť šance čo najrýchlejšie. A logicky teda volia inú cestu. Tou cestou sú ready made sro 41business.com, predzaložené spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sa dajú získať oveľa rýchlejšie- ich kúpou.

  • Kúpa prebieha prevodom obchodného podielu založenej spoločnosti na kupujúceho.

Takto pripravené eseročky vznikli za účelom, aby sa predali. Sú bez histórie, nemajú obchodnú a podnikateľskú minulosť, založili sa za účelom predaja a zisku. Nie je to teda prípad, kedy sa chce podnikateľ zbaviť zadlženej, neúspešnej firmy so záväzkami.

Síce obchodnú činnosť za sebou nemajú, ale sú zapísané v obchodnom registri, zaregistrované na daňovom úrade a majú zaplatené základné imanie.