S technikou začíname deň, s technikou ho strávime a takisto s ňou deň aj skončíme. Stretávame sa s ňou v rôznej forme. Pod nami, pred nami aj nad nami. Uľahčuje nám život a vytvára príležitosti, ktoré by sme bez nej nemali. Rovnako tak prináša zdokonalenie vo výrobe, kde je oveľa presnejšia ako človek. Avšak nie všade ju môžeme použiť, niekde skrátka robot nevie vykonávať prácu tak ako človek.
 vlak ve městě
Uplatnenie nachádza najmä v priemyselnej výrobe, kde zaisťuje presnosť a plynulý chod. Tak isto v prípadoch, kde je potrebná presnosť malých rozmerov alebo ak sa jedná o nebezpečný výrobok, ktorý by mohol ohroziť človeka. Ďalšie výhody techniky vo výrobe sú:
‐          menšia nákladovosť – zamestnávateľ nemusí platiť za jeho prácu (to by sme z pohľadu človeka mohli brať ako nevýhodu)
‐          nepotrebuje žiadne školenia
‐          dokáže pracovať synchrónne z ďalšími zariadeniami
‐          možnosť manipulovať s objektmi, s ktorými by človek manipulovať nemohol
 
Nie však všade je možné použiť techniku pri práci. Určite na úradoch nebude sedieť robot alebo nás nebude ošetrovať. Rovnako je pre človeka lepšie keď niečo vybavuje s človekom ako s robotom. Tu sú nevýhody techniky:
‐          obmedzený pracovný priestor
‐          nemožno zastúpiť typické ľudské práce kde je potrebná interakcia s človekom
‐          v niektorých prípadoch robot nedokáže vykonať prácu tak ako ju dokáže vykonať človek
 motor technika
Z tohto môžeme vyvodiť, že technika je v našich životoch dôležitá a neodlúčiteľná. Niekde je jej použitie výhodou ako napríklad pri zdvíhaní alebo prenášaní ťažkých vecí. Inde je jej použitie zase zbytočné alebo naopak neefektívne a to v prípade inštitúcií ako napríklad banka alebo justícia. To znamená že človek a technika sa nieže vytláčajú ale naopak dopĺňajú.

Žiadny väčší mechanizmus nedokáže pracovať samostatne bez akýchkoľvek podnetov z vonku a to práve od človeka. Niekde zase človek prácu techniky len kontroluje. Preto by technika nikdy nemala byť nad človekom. Nabudúce keď uvidíte nejaký stroj zamyslite sa ako by fungoval sám a ako funguje s človekom.