Celý svet je obrovský. Má vyše sedem miliárd ľudí a tento počet sa každým dňom zvyšuje. Neprestávame rásť. Až do určitého bodu, keď ako potkany alebo myši sa začneme degenerovať. A v tomto bode sa počet ľudí na zemeguli začne znova znižovať. Nikto však nevie kedy sa tak udeje, preto môžeme len dúfať, že sa tak nestane v blízkej budúcnosti.

vesmír

Keby bol svet dedinkou s počtom tisíc obyvateľov,  žil by tam iba jeden jediný Slovák z celkového počtu 94-roch europánov. Vidíte ako nás je málo v porovnaní s celým svetom? Dokonca aj čechov by tam bolo viac. Tí by boli viac. Najväčšie zastúpenie by tam mali Ázia s počtom 584 ľudí. Afrika za ňou nezaostáva s počtom 124 Afričanov. Najviac ľudí by hovorilo na prekvapenie nie po anglicky, ale po čínsky. Darmo je ich veľa. Náš jazyk patrí len medzi 200 ďalších drobných nevýznamných jazykov.

Jedna tretina z celkového počtu ľudí by boli deti. Naproti tomu starých ľudí nad šesťdesiat rokov by tam bolo len 60. Dosť veľký paradox na to, že Európa starne, čo poviete? Ale samozrejme veľké zastúpenie tam nemáme. Ktovie koľko starých ľudí by sme mali v našom počte 94 Európanov. Isto by to bolo zaujímavé číslo.
Z tisíc ľudí by tam bol iba jeden jediný doktor, ale oproti tomu by tam boli až traja utečenci. Iba 70 ľudí by vlastnilo automobil. Vidíte ako si žijeme dobre, keď v Slovenskej republike má skoro každý človek vlastné auto. Keď je jedna tretina z ľudí deti a 60 ľudí je starých, tak potom dospelých ľudí je presne 670.

Z tohto počtu ľudí je dokonca až 70 % negramotných, ale až 100 ľudí ovláda jadrové zbrane s reálnou hrozbou zničenia dediny. Dosť pesimistické, čo vy na to?  

mapa

Keď sa na to takto pozrieme a zamyslíme sa, zistíme, že by sme veľmi nerozumeli, pretože našim slovenským jazykom by sme hovorili len my, pretože by sme tam boli samy. Porozprávať by sme sa mohli maximálne s Čechmi alebo ľuďmi, ktorých jazyk by sme ovládali. Dosť smutné, že by sme museli na náš rodný jazyk zabudnúť. Samozrejme, všetko je to myslené len v teoretickej rovine a nikdy sa nám takáto nenaskytne. Bohužiaľ, či našťastie?