Takmer všetci v dnešnej dobe nakupujú tovar pomocou internetu. Mnoho ľudí si však myslí, že tovar môže byť bezchybný, že im všetko bude sedieť úplne na mieru a nebudú potrebovať nič reklamovať, poprípade vracať či vymieňať. Nie vždy to však je tak. V mnohých prípadoch ľudia reklamujú tovar, no nie vždy si prečítajú všeobecné obchodné a reklamačné podmienky Vodaservis a tak je mnoho z nich sklamaných a rozčúlených. Základom podmienok je to, že nakupujúcim je každá fyzická, či právnická osoba. Ku všetkým objednávkam je dostupná faktúra, ktorú je dobré si uchovať práve pre prípad reklamácie. V prípade faktúry pre fyzickú osobu sa uvádza meno, priezvisko a kompletná adresa, kde bude tovar doručený. V prípade právnickej osoby sa uvádza obchodné meno, IČO, DIČ a fakturačná adresa, ak sa odlišuje od adresy dodania. Ďalej sa vo faktúre nachádza presný názov tovaru, počet kusov a cena.

Reklamačný protokol

Po objednaní tovaru prevádzkovateľ dodá tovar konečnému spotrebiteľovi v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky, poprípade po prijatí platby na účet. Ak objednávateľ nezaplatí alebo neprevezme objednaný tovar, hrozí mu podľa obchodných podmienok pokuta, ktorú je potrebné uhradiť, aby nevznikli ďalšie komplikácie. Pokuta sa môže pohybovať až do 50% hodnoty celkovej sumy objednávky.

Vzor faktúry

Objednávateľ môže takisto odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní pomocou písomného prehlásenia, nie však elektronického. Na každý tovar sa samozrejme vzťahuje aj záruka. Každá osoba je však povinná si skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zároveň podpisom potvrdiť prevzatie objednávky. Každá internetová stránka má svoje vlastné všeobecné obchodné a reklamačné podmienky, preto je vhodné si ich pred každým objednaním poriadne prečítať. Na internetovej stránke ich nájdete vždy a taktiež nájdete aj kontakt na firmu, či už telefonický alebo emailový.