Banner môžeme nazvať aj digitálnym billboardom. Bannerová reklama je grafická forma online reklamy, ktorá sa používa na inzerciu už niekoľko desiatok rokov. Banner máva rôzne formy a podoby, väčšinou to býva lišta v tvare obdĺžnika, umiestnená po okrajoch stránky, v záhlaví alebo na spodku. Prvé bannery boli statické, postupne sa stali interaktívnejšími a dnes sa na ich vyhotovenie využívajú napríklad 3D efekty, zvuk, videá, banner reaguje na pohyb myšou a iné. Hovoríme pritom o Rich media bannerovej reklame.

SEO2

Banner dokáže upútať pozornosť väčšieho počtu potenciálnych zákazníkov, najmä v prípade, keď je vhodne a kreatívne vytvorený. Pri správnej symbióze s dizajnom stránky, kedy nepôsobí násilnou formou na užívateľovu pozornosť, dokáže priniesť požadované výsledky. Samozrejme aj strategické zameranie na cieľovú skupinu vie priniesť výsledky.

banner

Inzerenti pri bannerovej reklame platia buď za každé kliknutie, za každú konverziu alebo paušálne za obdobie zobrazovania bannera na stránke. Reklama prostredníctvom bannera je jedným z najobľúbenejších, ale paradoxne najdrahších a najmenej účinných foriem propagácie. U užívateľov sa časom vytvorila takzvaná bannerová slepota, čiže rezistencia voči tomuto druhu reklamy, keďže mnohí ľudia ju pri surfovaní na internete považujú za rušivú. Webové stránky obsahujúce príliš veľké množstvo bannerov sa vo všeobecnosti považujú za nedôveryhodné. Znižuje sa tak užívateľská spokojnosť, tým pádom aj návštevnosť. Mnohí dokonca začali používať nástroje na automatické blokovanie bannerov. Bannery napriek tomu stále zastávajú dôležité miesto vo sfére digitálnej reklamy. Majú svoj potenciál. Stačí len ich správne prevedenie a umiestnenie a dokážu byť vhodným doplnkom pri propagácii napríklad produktov a služieb, ktoré nie sú až tak vyhľadávané cez vyhľadávače.